Kedves Pedagógusok, Szülők és Gyerekek!

 2020 március 25 - 19:27:48 | Szutor Sándor

A digitális oktatás bevezetésével iskolapszichológusunk (Dóri néni) is online folytatja tevékenységét.
Facebook oldal elérhetősége:
Kovács Dóra Anna - pedagógiai szakpszichológus
https://www.facebook.com/psziskologus/
Ezen a felületen olyan közösségi tartalmakat oszt meg, amik lelki támogatást nyújthatnak, különösen a jelenlegi helyzetben. Érdemes böngészni és reagálni, hogy így is kapcsolatban tudjanak maradni.
Időpont egyeztetéssel lehetőség van egyéni távkonzultációra is Google Hangouts-hívás formájában gmail fiókon keresztül.
E-mail címe: psziskologus©gmail.com
Továbbra is lehet hozzá fordulni bizalommal!
Comments are turned off for this item | Up! | Nyomtatóbarát változat

Kedves Szülők, Gyerekek!

 2020 március 18 - 10:41:13 | Szutor Sándor

Ingyenes Office letöltés a Nemzeti Fejlesztés Minisztérium Tisztaszoftver programjának köszönhetően!
Most minden tanuló/hallgató és tanár ingyenesen töltheti le az Office 365 ProPlus programcsomagot, amely akár 5 számítógépre és mobil eszközre is telepíthető!
Letöltés innen!
Comments are turned off for this item | Up! | Nyomtatóbarát változat

Tisztelt Szülők!

 2020 március 15 - 11:23:54 | Szutor Sándor

A koronavírus elleni védekezés keretében az oktatási munkacsoport javaslata alapján hétfőtől a tanulók nem látogathatják az alap-és középfokú oktatási intézményeket sem - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.
Március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe. Tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Olyan tanítási módok lesznek, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet.
Ennek értelmében a tanulók nem jöhetnek be az iskolába. A tanároknak folytatni kell az oktatást, de digitális eszközökkel (interneten keresztül).
A Kecskeméti Tankerület is március 16-án, hétfőn fogja tájékoztatni az intézményvezetőket a konkrét feladatokról.
Kérem, figyeljék rendszeresen honlapunkat, illetve az osztályfőnökök üzeneteit, mert elektronikus módon fogunk további tájékoztatást adni.
Az iskolában maradt és a tanuláshoz feltétlenül szükséges felszerelésekért a szülők március 16-án 8-16 óráig bejöhetnek az iskolába, a tanítóval való egyeztetés után.
A helyzet rendkívüli és eddig példa nélküli, s ez mindannyiunktól türelmet, egymás megértését, partneri együttműködést és higgadtságot kíván. Az információkat és a feladatainkat mi is folyamatosan kapjuk, és csak úgy tudjuk mi is továbbítani.
Türelmüket, együttműködésüket köszönjük!
Az iskolavezetés
Comments are turned off for this item | Up! | Nyomtatóbarát változat

Rekord számú résztvevővel a Szentkirályi Iskola

 2020 március 12 - 10:32:19 | Szutor Sándor

2020. február 15-16-án rendezték meg Kecskeméten az UNIVER 24 úszófesztivált, melynek díszvendége Hosszú Katinka olimpiai bajnok volt. Az oktatási intézmények között „mozgósítási versenyt” hirdettek, amelyen a szentkirályi iskola a kis iskolák kategóriájában 135 benevezett úszóval -az első helyről mindössze 5 fővel lemaradva- II. helyezést ért el.
Jutalmul 100.000 .- Ft értékű Alföld vásárlási utalványt nyert intézményünk az idén.
Ezúton köszönöm meg a lelkes szentkirályi szülők és gyerekek részvételét és együttműködését!

Rohács Fanni
Comments are turned off for this item | Up! | Nyomtatóbarát változat

Idén is aranyérem a Bugac-kupán!

 2020 március 03 - 08:55:36 | Szutor Sándor

Sikerült megvédeni a tavalyi bajnoki címet focista lányainknak a Bugac-kupán. Nagyszerű eredmény ez, hiszen 8 csapat részvételével rendezték meg a tornát, tehát éremhez jutni is szép eredmény lett volna. Szinte minden meccset simán „hoztak” a lányok, az utolsó meccset azonban a hazaiak nem is gyenge csapata ellen kellett játszani, és 1:1-es döntetlen után jött a 11-es párbaj. De lányainknak helyén volt a szíve, és jól koncentráltak a feladatra, így ők nyerték a kupát. Gratulálunk nekik és edzőjüknek, Hubai Hunornak!
A csapattagok: Bimbó Petra, Gulyás Bíborka, Szabó Kitti, Varga Zsuzsi, Bódog Petra, Tóth Roxán és Szente-Varga Edit (a torna legjobb kapusa)
Comments are turned off for this item | Up! | Nyomtatóbarát változat

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) állás pályázati kiírás

 2020 február 27 - 08:24:24 | Szutor Sándor

Kecskeméti Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.16-tól 2025.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 24.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető-helyettes feladata az intézményvezető munkájának segítése, az intézmény szakszerű és törvényes
működtetésének koordinálása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései ,
valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy főiskola, / egyetemi szintű végzettség az
oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az
oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
• legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt,
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
2020. 02. 27. Megtekintés
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=z15d8oa7c9 2/2
• az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
• a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum
(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll
a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a pályázó szakmai önéletrajza,
• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez),
• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához.
• Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
• Formája: A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés
nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bartosek Orsolya - tanügy-igazgatási referens nyújt, a 76/795-208
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6000 Kecskemét,
Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
TK/025/00734-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- intézményvezető-helyettes.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról a vélemény-nyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
http://kk.gov.hu/hirek-kecskemeti
http://www.iskola.szentkiraly.hu/news.php
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek
nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a
Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/kecskemet honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 25.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Comments are turned off for this item | Up! | Nyomtatóbarát változat

Hasznos, jó,…..de lehet veszélyes is!

 2020 február 24 - 08:29:08 | Szutor Sándor

A francia gyermekpszichiáter Serge Tisseron szerint hároméves kor alatt érdemes kerülni a képernyő minden formáját. három és hatéves kor között megnézheti a tévében a kedvenc műsorait, de csak a szülők által megszabott keretek között. Az internethasználatot kilencéves kor alatt nem ideális elkezdeni.
Bizony elcsodálkoztak tanulóink, amikor meghallották, hogy ezt a rendőrség, és a bűnmegelőzésen dolgozók is így gondolják. A gyerekek számára a tévé és az internet a felhőtlen szórakozás és lehetőségek tárháza! A veszélyekkel pedig szinte egyáltalán nincsenek tisztában: pszichés sérülések, adatlopás, visszaélések, stb. Bizony, veszélyes a kontroll nélküli internetezés, videojátékozás, tévézés.
Az iskolában ez is elhangzott, s ezekről a veszélyekről a szülők részére is szeretnénk a későbbiekben tájékoztatást adni. A Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság dolgozói február 11-én tartottak foglalkozást a témában a Szentkirályi Általános Iskolában.
Képek!
Comments are turned off for this item | Up! | Nyomtatóbarát változat

„Lélekmozgató” testnevelés órák a Magyar Parasport Napján

 2020 február 24 - 08:25:19 | Szutor Sándor

Az Országgyűlés 2018-ban egyhangúlag megszavazta, hogy február 22. minden évben a magyar parasport napja legyen.
„Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt, vesztesnek lenni.” Ez a mondat is elhangzott a február 19-én tartott testnevelés órákon a szentkirályi tornacsarnokban, amikor is a köznevelési intézmények számára kiírt LÉLEKMOZGATÓ programhoz kapcsolódott az iskola.
Hubai Hunor testnevelő először videón mutatta meg a gyereknek mit és hogyan sportolnak a fogyatékkal élők: úsznak, kerekesszékben kosaraznak és vívnak, a látássérültek csörgőlabdával játszanak. A látottak rövid megbeszélése után maguk a gyerekek is kipróbálhatták az ülő röplabdát, és megismerkedtek a csörgőlabdával is.
Ezzel a szokatlan testnevelési órával az a célunk, hogy tanulóink ne értetlenkedve és fenntartással nézzenek a fogyatékkal élőkre, bármilyen élethelyzetbe is kerülnek.
A sport által is kerüljön közelebb egymáshoz ép és fogyatékos ember (gyermek), fogadják el és ismerjék el egymás eredményeit, hiszen minden ember egyformán értékes.
Bízunk benne, hogy tanulóink egymást elfogadó, nyitott és boldog emberekké válnak, ebben talán segített ez a program is.
Képek!
Comments are turned off for this item | Up! | Nyomtatóbarát változat

Farsang az iskolában

 2020 február 10 - 18:58:51 | Szutor Sándor

Képek!
Comments are turned off for this item | Up! | Nyomtatóbarát változat

Iskolai bál gyermekeinkért

 2020 február 04 - 08:44:52 | Szutor Sándor

Az idei iskolai bálon is a nyolcadikosoké volt a főszerep. Báli ruhát és elegáns megjelenést vettek fel, hogy szüleiknek és a megjelenteknek is megmutassák: ők már majdnem felnőttek. A táncot Rohács Veronika tanította be.
A szentkirályi iskola szülői munkaközössége és pedagógusai köszönik azok munkáját és segítségét, akik jelenlétükkel vagy bármilyen felajánlásukkal támogatták ezt az eseményt, melynek bevételét teljes mértékben iskolai célokra és a tanulók támogatására használják fel. Külön köszönet a helyi vállalkozóknak nagylelkű felajánlásaikért.
Katzné Almási Zsuzsanna
Comments are turned off for this item | Up! | Nyomtatóbarát változat
Oldal:       >>  

Korábbi híreink

Drogok nélkül élni Szutor Sándor @ (febr 04 : 08:42) (Egyéb)
Karácsonyi ünnepség Szutor Sándor @ (jan 06 : 19:04) (Egyéb)
Adventi vásár Szutor Sándor @ (dec 22 : 09:11) (Egyéb)
Ismerkedés a szakképzéssel Szutor Sándor @ (nov 26 : 18:32) (Egyéb)
BOLDOG ISKOLA Szutor Sándor @ (nov 20 : 09:55) (Egyéb)
Bűvész a napköziben Szutor Sándor @ (nov 12 : 09:04) (Egyéb)
Mesemondó verseny Szutor Sándor @ (nov 06 : 13:13) (Egyéb)
Október 23. Szutor Sándor @ (nov 04 : 12:50) (Egyéb)